Nấm mèo khô – 500g

65.000 VNĐ

Nấm mèo là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, tai nấm to đã làm sạch các tạp chất

Bao bì 500g.