dacsancacvungmien-banner
Banner-dacsancacvungmien
dacsancacvungmien-banner 3
banner 03a

HẢI SẢN MỘT NẮNG

Hải sản một nắng

Khô cá sặc một nắng – 1 kg

Được xếp hạng 4.83 5 sao
280.000 VNĐ

Hải sản một nắng

Khô cá đù một nắng – 500g

Được xếp hạng 4.80 5 sao
95.000 VNĐ
Được xếp hạng 4.75 5 sao
105.000 VNĐ

Hải sản một nắng

Mực một nắng – 1kg

Được xếp hạng 4.75 5 sao
420.000 VNĐ

Hải sản một nắng

Mực một nắng – 500g

Được xếp hạng 5.00 5 sao
220.000 VNĐ

Hải sản một nắng

Khô cá đù một nắng – 1kg

Được xếp hạng 4.75 5 sao
190.000 VNĐ

Hải sản một nắng

Khô cá đù xẻ một nắng- 1Kg

Được xếp hạng 4.67 5 sao
200.000 VNĐ

CÁ MỰC KHÔ

Được xếp hạng 4.50 5 sao
155.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
310.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
270.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000 VNĐ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
95.000 VNĐ
Được xếp hạng 4.67 5 sao
190.000 VNĐ
200.000 VNĐ
105.000 VNĐ
320.000 VNĐ
160.000 VNĐ

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

Sản phẩm chế biến

Nấm đông cô – 500g

170.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Nấm đông cô – 200g

68.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Nấm hương khô – 500g

230.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Nấm hương khô – 200g

92.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Hạt sen khô – 500g

Được xếp hạng 5.00 5 sao
90.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Hạt sen khô – 200g

36.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Nấm mèo khô – 500g

65.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Nấm mèo khô – 200g

26.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Nấm tuyết khô – 500g

Được xếp hạng 5.00 5 sao
170.000 VNĐ

Sản phẩm chế biến

Nấm tuyết khô – 200g

68.000 VNĐ

GẠO NẾP ĐẶC SẢN

Gạo nếp đặc sản

Gạo hữu cơ – 1Kg

59.000 VNĐ

Gạo nếp đặc sản

Gạo nàng hương chợ Đào

NƯỚC MẮM

Được xếp hạng 5.00 5 sao
102.000 VNĐ
Được xếp hạng 4.00 5 sao
95.000 VNĐ

Du lịch- Ẩm thực